Gehoorverlies: tijd om het taboe te doorbreken

Leestijd: 5 min
door Audika
06/12/19

BLOG

Gehoorverlies is voor veel mensen een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Nochtans lijden heel veel mensen eraan: bij volwassenen staat gehoorverlies in de top 3 van de meest voorkomende gezondheidsproblemen. Genoeg reden voor wat meer openheid dus. Want als je lijdt aan gehoorverlies, dan ben je zeker niet de enige.

Hoeveel mensen hebben gehoorverlies?

Wereldwijd heeft 1 op de 6 mensen gehoorverlies. En ook al zitten we in België met 1 op 10 iets onder dat gemiddelde, toch blijft het een enorm aantal mensen. Slechthorendheid is bovendien een groeiend probleem dat verschillende oorzaken heeft.

blog-afbeelding-taboe-doorbreken

Ten eerste worden we steeds ouder. En hoe ouder we zijn, hoe groter de kans op slechthorendheid. Veertigers hebben 6% kans op slechthorendheid, maar voor wie ouder is dan 70 is die kans meer dan 50%. Dat betekent overigens niet dat slechthorendheid vooral oude mensen treft – een hardnekkig misverstand. Hoewel ouderdom inderdaad vaak gepaard gaat met een verminderd gehoor, is maar liefst twee derde van alle slechthorenden jonger dan 65! Ook onder jongeren komt het veel voor.

Steeds meer lawaai

Een tweede oorzaak voor het stijgende aantal gehoorproblemen is dat onze oren steeds meer te verduren krijgen. Een groeiend deel van de bevolking leeft in (rumoerige) steden en velen reizen dagelijks met de auto of het openbaar vervoer. Zaken als verkeer, industrie en evenementen stellen onze oren continu bloot aan harde geluiden. Dat vergroot de kans op beschadiging van de fijne haarcellen, met op termijn gehoorverlies als gevolg.

Ten derde zijn we zelf niet altijd zuinig op ons gehoor. Mensen die in een lawaaierige omgeving werken of regelmatig een fuif bezoeken dragen nog te zelden gehoorbescherming. Uit Belgisch onderzoek van Audika blijkt dat amper 3 op de 10 bezoekers van festivals of concerten gehoorbescherming draagt. En dat terwijl maar liefst 70% van hen aangeeft na afloop wel eens last te hebben van oorsuizen.

Hoorapparaten beperken gehoorverlies

Gehoorverlies kan veel impact hebben op iemands leven. In veel gevallen biedt een hoortoestel uitkomst. Uit onderzoek is echter gebleken dat slechts 1 op de 5 mensen die met een hoortoestel kunnen geholpen worden, er daadwerkelijk één draagt. Mensen met gehoorverlies wachten maar liefst 7 jaar voordat ze actie ondernemen.

Heb jij gehoorverlies? Dan begrijp je inmiddels dat je zeker niet de enige bent. En het is al zeker niets om je voor te schamen. En hoewel de gehoorschade in de meeste gevallen onomkeerbaar is, kan een hoortoestel bij veel mensen het gehoorverlies beperken.


Reacties