Privacybeleid verwerking persoonlijke gegevens met betrekking tot hoorzorg

Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wanneer we hoorzorg verstrekken aan onze klanten.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Audika Hoorcentrum is onderdeel van Audika NV. Audika NV is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in verband met de producten van Audika. Audika is toegewijd aan het respecteren en beschermen van uw privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens die u met ons deelt. Als u een vraag of verzoek hebt over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan kunt u via de volgende contactpunten contact met ons opnemen: 

Audika BV
Betreft: Gegevensprivacy
Technologielaan 3
3001 Leuven
E-mail: privacy@demant.com

Persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken

Wij verwerken persoonlijke gegevens van de volgende types ;

 • Naam, titel, adres, telefoonnummer en e-mailadres, en, indien u bij ons koopt, uw creditkaart- en debitkaartgegevens
 • Geboortedatum, en, indien relevant, uw Rijksregisternummer.
 • Informatie omtrent uw gehoor, resultaten van uw gehoortest, behandelingen, verzekeringsgegevens, bezoeken aan onze hoorcentra en de begeleiding en diensten die u van ons heeft ontvangen.
 • Technische informatie omtrent de hoortoestellen die u heeft gekocht, inclusief het serienummer van het toestel.
 • Andere gezondheidsinformatie die u tijdens uw behandeling heeft verstrekt.

Aangezien de persoonsgegevens die wij verzamelen informatie bevat of weerspiegelt met betrekking tot uw gezondheid, verwerken wij enkel uw informatie na uw uitdrukkelijke goedkeuring.

Uw goedkeuring is volledig vrijwillig en u kunt ter aller tijde uw goedkeuring intrekken door met ons contact op te nemen via de hierboven vermelde contactinformatie. Indien u uw goedkeuring intrekt, kan dit een invloed hebben op ons vermogen om u hoorzorgproducten en -diensten aan te bieden. Het intrekken van uw goedkeuring heeft alleen toekomstige gevolgen en heeft geen invloed op ons gebruik van uw persoonlijke informatie voor het intrekken van uw goedkeuring.


Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens, inclusief gezondheidsinformatie, om uw gehoorbehandeling uit te voeren, en om u onze diensten, ondersteuning en producten aan te bieden. Dit houdt ook in dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • Uw dossier te registreren en te onderhouden met informatie die relevant is voor uw behandeling zoals wettelijk toegestaan of vereist
 • Onze relatie met u te beheren, inclusief u contacteren in verband met uw afspraken, beantwoorden van uw vragen, etc.
 • Hoortoestellen en accessoires door u gekocht te leveren, inclusief het verwerken van uw bestellingen, betaling, verzending, etc.
 • Ondersteuning en herstellingsdiensten te voorzien.
 • Voordelen waarop u recht heeft te beheren (terugbetalingsplan, sociale premies etc.).
 • De prestatie van uw hoortoestel op te volgen (meestal als foutenlogboek) en om de software en firmware van uw hoortoestel bij te werken.
 • Onze diensten te verbeteren en nieuwe diensten uit te werken op basis van samengevoegde/geanonimiseerde informatie.
 • U op een snelle manier te informeren rond veranderingen bij uw hoorcentrum, voor het bevestigen van afspraken en u te blijven informeren over belangrijke zaken rond het gehoor. Wanneer we elektronische middelen zoals e-mail gebruiken, doen we dit enkel na uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Trends en profielen te analyseren, voor ons gerechtvaardigd belang, om onze diensten en communicatie te verbeteren, te wijzigen en te personaliseren ten voordele van onze klanten.
 • Te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten en andere doeleinden te vervullen zoals wettelijk vereist.
 •  

Hoe delen wij uw persoonlijke gegevens?

Audika zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren, leasen of verstrekken voor hun eigen doeleinden. Als onderdeel van onze behandelingen en activiteiten op het gebied van hoorzorg kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met andere bedrijven binnen de William Demant Groep. Wilt u weten welke bedrijven deel uitmaken van de William Demant Groep? Ga dan naar www.demant.com en bekijk het organisatieschema in ons laatste jaarrapport. 

We kunnen uw persoonsgegevens ook met onze dienstverleners delen voor bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden:

 • ons ondersteunen met de levering of het ontwerp van onze producten of met onze bedrijfsadministratie;
 • onze callcenters runnen;
 • elektronische of fysieke opslagdiensten of -systemen aan ons leveren.


Wij delen uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor onze dienstverleners om hun diensten aan ons te leveren. Onze dienstverleners mogen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden bewaren of gebruiken; en ze zijn altijd ten zeerste verplicht uw persoonsgegevens veilig te bewaren en geheim te houden.

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een aangesloten bedrijf of een dienstverlener in een land buiten de EU/EER of de door de Europese Commissie goedgekeurde landen die ‘voldoende’ gegevensbescherming bieden. In dat soort gevallen zorgen wij er altijd voor dat er voldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen om de bescherming van uw gegevens te garanderen, bijv. in de vorm van modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Ook kan het zijn dat we uw persoonsgegevens openbaar maken als de wet, een bevel van de rechter of een juridisch besluit een openbaarmaking eist.

Hoe lang houden wij uw informatie bij?

Wij verwerken en houden uw informatie bij zolang dit gerechtvaardigd en noodzakelijk is voor doeleinden met betrekking tot ons aanbod van hoorzorg, producten en diensten, en zolang dit toegestaan of vereist onder de toepasselijke wetgeving.
 

Uw privacyrechten

U hebt het recht te vragen om informatie over uw persoonsgegevens die wij verwerken. Als u vindt dat uw gegevens die wij verwerken niet kloppen of niet volledig zijn, dan hebt u het recht te vragen om correctie van de gegevens. In sommige situaties hebt u het recht te vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens of om een elektronische kopie van uw gegevens op te vragen (overdraagbaarheid van gegevens). 

Als u zich zorgen maakt over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact met ons op (de contactpunten staan boven in de Privacyverklaring). Wij zullen dan ingaan op uw vragen of opmerkingen. En, als dat nodig is, nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat onze handelswijze overeenstemt met onze verplichtingen. Als u dan nog steeds niet tevreden bent over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land. In België is dat de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit). U kunt contact opnemen met de GBA via Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel, e-mail: contact@apd-gba.be. U kunt ook contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont of werkt. 

 

Beleidswijzigingen

Het privacybeleid van Audika kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan om dit beleid regelmatig door te nemen. Het beleid is voor het laatst gewijzigd op 08/11/2022.