Dementie voorkomen? Draag zorg voor je gehoor!

Leestijd: 5 min
door Audika
21/09/19

BLOG


Naar schatting één op de twintig mensen boven de 60 jaar  lijdt aan een of andere vorm van dementie. Een erg hoog cijfer, zeker als je weet dat dementie voorlopig niet te genezen is. Maar toch is er ook goed nieuws te melden op deze #werelddementiedag: de wetenschap heeft de afgelopen jaren immers wél al een hele rist factoren blootgelegd die de kans op dementie verhogen en waar we ons dus tegen kunnen beschermen. En ondertussen is ook gehoorschade aan dat lijstje toegevoegd, meteen ook een van de best behandelbare risicofactoren. Helaas laten nog te weinig mensen echter tijdig hun oren testen.

blogdementievoorkomenmedres


Slecht gehoor kan dementie veroorzaken

Steeds meer studies en experts leggen het verband tussen gehoorproblemen en dementie. Een slecht gehoor heeft, vooral vanaf 45-jarige leeftijd, erg negatieve gevolgen op cognitief vlak. Voor veel mensen vermindert bij het ouder worden sowieso de communicatie met de buitenwereld. Als de frequentie en de kwaliteit van de communicatie dan nog extra worden gehypothekeerd door een slecht gehoor, zal dat het cognitieve verval – een van de oorzaken van dementie - enkel versterken. 

Wie last heeft van matig gehoorverlies, heeft twee keer meer kans om dement te worden dan iemand die prima hoort. Bij ernstig slechthorenden is dat zelfs tien keer (!) meer. En dat terwijl gehoorverlies erg makkelijk te behandelen is. Onderzoek heeft immers al uitgewezen dat het denkvermogen van senioren mét hoorapparaat veel minder snel achteruitgaat dan bij senioren zónder. Daarom pleiten specialisten er steeds meer en meer voor om gehoorproblemen zo vroeg mogelijk te detecteren en meteen maatregelen te nemen om de gehoorkwaliteit op peil te houden.

 

Voorkomen beter (en goedkoper) dan behandelen

Ook dokter Tony Puls, neus-, keel- en oorarts heeft zich verdiept in de materie en pleit voor een veel betere screening en aanpak van gehoorschade: “We weten met zekerheid dat er een correlatie is tussen gehoorproblemen en dementie. Tegelijk blijkt uit tal van studies dat enorm veel mensen met gehoorproblemen kampen . Leg die twee dingen samen en je weet meteen dat we vanuit die invalshoek nog enorme vooruitgang kunnen boeken op het vlak van dementiepreventie. Bovendien hebben tal van kosten/baten-analyses uitgewezen dat de zorg voor een dementiepatiënt dertig keer meer kost dan preventie via gehoorhulpmiddelen. Dat betekent dat het tijdig diagnosticeren en verhelpen van gehoorstoornissen zowel voor de potentiële dementiepatiënt als voor de sociale zekerheid een enorm financieel verschil kan maken.” 

Laat je gehoor testen!

“Dat er een link is tussen dementie en zaken als diabetes, zwaarlijvigheid en roken, is al heel lang bekend”, zegt Frans Story, General Manager Audika België. “En op dat vlak gebeurt er dus al heel wat preventie en sensibilisering. Maar nu het duidelijk is dat ook gehoorproblemen een grote rol spelen, is het hoog tijd dat we ook die oorzaak ernstig aanpakken. Vooral omdat gehoorproblemen vaak vlot op te sporen en te behandelen zijn.” 

Helaas vinden veel mensen dat nog een drempel, maar dat is volgens Frans Story onterecht: “Iedereen kan bij ons een gratis oortest aanvragen en als blijkt dat er effectief sprake is van gehoorschade, is die doorgaans makkelijk te verhelpen met een hooroplossing. Daarom doen we een warme oproep, niet enkel naar alle senioren, maar evengoed naar iedereen die bezorgd is om zijn gehoor, om zo’n oortest aan te vragen.”

Wil je gratis en vrijblijvend een hoortest laten uitvoeren? 

Het kan bij Audika.

Vraag hier je hoortest aan!.
Reacties