vrouw-met-tinnitus-oorsuizen-introbanner

ON-GEHOORD: Expertisecentrum voor tinnitus en hyperacusis

Tinnitus, in de volksmond ook wel oorsuizen genoemd, is het horen van sis-, fluit-, brom- of pieptonen in één of beide oren. Soms komt het voor in combinatie met andere symptomen zoals hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) waarbij geluiden als te sterk, onaangenaam of zelfs pijnlijk worden ervaren, maar ook het ervaren van een drukgevoel in het oor. Tinnitus kan het gevolg zijn van een aandoening van het gehoororgaan maar kan evenzeer veroorzaakt worden door factoren die niets met ons (geh)oor te maken hebben zoals hoge bloeddruk, probleem met het kaakgewricht, nekklachten, etc.

Audika is trotse partner van ON-GEHOORD. Met 28 deelnemende centra kan u overal in Vlaanderen terecht voor een eerste bilan en hulp rond uw klacht. Klik hier voor meer informatie.

met-tinnitus-leven

Ten onrechte en maar al te vaak krijgen personen die last hebben van tinnitus en hyperacusis deze boodschap te horen. Om die reden werd onder impuls van Prof. Dr. Bart Vinck het multidisciplinair expertisecentrum ON-GEHOORD opgestart voor onderzoek, advies en behandeling van tinnitus en hyperacusis. Doel is om op basis van een grondige analyse van de klacht, een deskundig advies te formuleren en indien nodig een professionele multidisciplinaire begeleiding te organiseren, op maat van de patiënt.

Het expertisecentrum onderscheidt zich via een doorgedreven multidisciplinaire én intensieve benadering die wordt gehanteerd voor een efficiënte aanpak van de klacht op een zeer korte termijn (behandeling vergt minder dan één week). ON-GEHOORD zet een team van experten in, met grote ervaring in auditieve klachten, bij het onderzoek en het behandel- en/of zorgtraject: de Neus-Keel-Oor specialist, de audioloog, de audicien, de klinisch psycholoog, de osteopaat, de kinesitherapeut, de relaxatietherapeut en ervaringsdeskundigen. De behandeling zorgt dat u inzicht verwerft over het hoe en waarom van uw klachten en controle terugkrijgt over uw leven. We leren u niet om te gaan met tinnitus, maar uw brein het symptoom te vergéten!

on-gehoord-logo-small

 

Een tweede element waarmee het centrum zich onderscheidt is dat het een trapsgewijze zorg voor patiënten dicht bij huis organiseert. Bij ON-GEHOORD kan u immers snel in eerste lijn een afspraak maken bij één van onze ON-GEHOORD partners, die allen een uitgebreide vorming en training hebben gekregen. Daar krijgt u snel de eerste informatie (geen lange wachttijden), wordt een ON-GEHOORD tinnitus/hyperacusis onderzoeks-bilan uitgevoerd en krijgt u concreet advies over de verdere te nemen stappen. Afhankelijk van het type en de ernst van uw symptoom kan u doorverwezen worden naar andere hulpverleners (artsen, …) en indien nodig naar het expertisecentrum ON-GEHOORD voor verder uitgebreider onderzoek en een opstart van een multidisciplinaire behandeling.

Prof. Dr. Bart VinckProfessor Dr. Bart Vinck
Prof. dr. Bart Vinck is nationaal en internationaal expert in de Audiologie, verbonden aan de Universiteit Gent. Reeds in 1998 richtte hij de eerste tinnituskliniek in Vlaanderen binnen het Universitair Ziekenhuis van Gent op. Later ontwikkelde hij het hoorzorgprogamma HearingCoach en nu is hij de drijvende kracht achter ON-GEHOORD.