Wedstrijdreglement - Gok aantal screenings / Audika on Summer Tour

1. Organisator
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Audika NV, hierna "de Organisator" genoemd.

2. Deelname
Deelname aan de wedstrijd staat open voor iedereen die een bezoek heeft gebracht aan één van de aangewezen locaties van de Organisator en een gehoorscreening liet afnemen. De locaties zijn te raadplegen op deze pagina. Deelname aan de wedstrijd houdt automatische aanvaarding in van dit reglement. Medewerkers van de Organisator, evenals hun directe familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

3. Wedstrijdperiode
De wedstrijdperiode loopt van 1 juli 2023 tot en met 31 augustus 2023, hierna "de Wedstrijdperiode" genoemd.

4. Hoe deelnemen
Om deel te nemen moet een persoon een bezoek brengen aan één van de aangewezen locaties van de Organisator gedurende de Wedstrijdperiode. De deelnemer moet het aantal screenings gokken dat zal worden afgenomen gedurende de Wedstrijdperiode. Slechts één deelname per persoon is toegestaan. De deelname kan enkel op papier, op locatie.

Deelnames die onvolledig, onleesbaar, ongeldig of ontvangen worden buiten de Wedstrijdperiode, worden niet geaccepteerd.

5. Selectie van de winnaars
De winnaars worden geselecteerd op basis van de nauwkeurigheid van hun gok van het totale aantal screenings tussen de opgegeven data. In het geval van meerdere correcte gissingen of de meest nauwkeurige gissingen, zal er een willekeurige trekking plaatsvinden om de winnaars te bepalen. De Organisator behoudt zich het recht om een deelnemer/winnaar te diskwalificeren indien er sprake is van vermoedelijke fraude, ongeoorloofde beïnvloeding of schending van het reglement.

6. Prijzen
Er worden in totaal 3 (drie) prijzen toegekend aan de winnaars. De aard en waarde van de prijzen worden door de Organisator bepaald en bekendgemaakt vóór het einde van de Wedstrijdperiode. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

7. Winnaarsbekendmaking
De winnaars worden binnen een redelijke termijn na het einde van de Wedstrijdperiode bekendgemaakt, ten laatste eind september. De winnaars worden geïnformeerd via de contactgegevens die verstrekt werden bij de deelname. Indien een winnaar niet binnen een redelijke termijn reageert op de kennisgeving, of niet voldoet aan de voorwaarden van dit reglement, behoudt de organisator zich het recht om een andere winnaar te selecteren.

8. Privacy
Persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van deze wedstrijd worden gebruikt volgens de informatie die u kan terugvinden in ons Privacybeleid.

9. Aansprakelijkheid
De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel als gevolg van deelname aan de wedstrijd of het gebruik of toekenning van de prijzen.

10. Overige bepalingen
De Organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd op elk moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.